Easy Touch là một Widget khá giống với tính năng Assistive Touch trên iPhone để giúp bạn có thể thực hiện được những thao tá một cách nhanh chóng trên thiết bị Android của Bạn.. Đây là một tiện ích hỗ trợ tải miễn phí có khả năng nỗi trên màn hình điện thoại (hoặc trên các ứng dụng khác) nên bạn có thể dễ dàng để di chuyển bất kỳ một vị trí nào.

Easy Touch

Một số những tính năng chính:

 • Thiết lập nhanh chóng (thay đổi thiết lập điện thoại như bật WiFi, thay đổi độ sáng màn hình,…).
 • Mở ứng dụng ưa thích.
 • Tới màn hình chính.
 • Nút Back (cần hỗ trợ Root).
 • Nút Menu (cần hỗ trợ Root).
 • Khóa màn hình.
 • Liệt kê danh sách ứng dụng.
 • Mở tác vụ hiện tại (nhấn 2 lần).
 • Quản lý tác vụ (kết thúc tác vụ, cần hỗ trợ Root).
 • Tối ưu hóa bộ nhớ (tối ưu hóa RAM).
 • Hiển thị thời gian.
 • Dọn dẹp bộ nhớ đệm.

Chuyển đổi:

 • Độ sáng.
 • Chế độ rung.
 • Bluetooth.
 • WiFi.
 • GPS.
 • APN (Mobile Data).
 • Tự động xoay.
 • Đèn flash.
 • Chế độ trên máy bay.
 • Âm lượng.