Đăng ký 3G mobifone

Gunny Mobi đã chính thức mở cửa tại Việt Nam ngày 26/11