TaiGame.Pro – Công ty Cổ Phần CTGAME 

Địa chỉ: 76 Bach Đằng – Hải Châu – Đà Nẵng
Email: ctgamevn@gmail.com
Người Liên Hệ:  Trịnh Minh Cảnh