Giải trí thỏa con gà mái cùng với đàn chim cánh cụt cực gì dễ thương. Penguin Village kiểm xoát các làng bằng cách thêm các mặt hàng như chăn nuôi. cho ăn và kinh doanh chim cánh cụt của bạn với các người cùng chơi. Cùng tham gia CLB chim cánh cụt cùng Penguin Village.

unnamed

Các tính năng Penguin Village:

Tải về Miễn Phí

Xem được tảng băng của bạn bè cùng chơi.

Có thể xem qua chim cánh cụt của bạn và nói cho họ biết rằng bạn đi đâu.

Ăn mừng bằng cách bắn ra pháo hoa.

Trang trí và tùy chỉnh tảng băng trôi hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát của bạn