- Tên Game: Stranded – Mysteries of Time.
– Nhà sản xuất: Glu Mobile.
– Thể loại: Game hành động.
– Upload: TaiGame.Pro

game-stranded-2

Game Stranded 2 đề cập đến một căn cứ khoa học hiên đại chuyên nghiên cứu về thời kì khủng long và có một nhà bác học đã sáng chế ra cố máy thời gian phục vụ cho việc nghiên cứu.

game-stranded-2-1

Trong game, chúng ta đóng vai nhân vật chính sử dụng cỗ máy thời gian để trở về quá khứ thu thập mẫu vật và đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm trước bọn khủng long.

game-stranded-2-2

Trở về căn cứ và đến với tương lai 50 năm sau, nv chính bàng hoàng nhận ra căn cứ hoàn toàn bị hủy diệt và biến thành thời kỳ cổ đại với khủng long tràn ngập và nhẵng cây dương xỉ, cây hạt trần…

 mua the game online