- Tên Game: Where Is My Water.
– Thể loại: Trí tuệ, Logic.
– Sản xuất: Ourpalm.

– Upload by: TaiGame.Pro

game-where-is-my-water

Swampy là một con cá sấu sống dưới thành phố, luôn khao khát có một cuộc sống giống như con người. Nó đặc biệt thích sự sạch sẽ. Chính vì thế, các con cá sấu khác đã tỏ ra khó chịu với sự lập dị của Swampy.

 mua the game online