Laban Key là phần mềm hỗ trợ gõ phím Tiếng Việt cho Andriod. Với khả năng gợi ý từ có độ chính xác cao và được nhà phát truyển thiết kế theo chuẩn của Google Keyboard. Laban Key có thiết ké hợp lý và tương thích với hầu hết các loại máy sử dụng HĐH Android.

 unnamed

Các chức năng:

- Hỗ trợ gỡ Talex và VNI chuẩn Unikey trên PC. Laban Key tự động bỏ dấu khi từ đó không phải tiếng việt.

- Hỗ trợ nhiều giao diện đẹp mắt

- Gợi ý từ các từ tiếp theo dựa trên những từ đã có trước đó với độ tính sác cao.

- Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu.

- Lướt trên bàn phím để thay đổi ngôn ngữ.

- Tự động thêm dấu cách thông minh sau khi chọn từ gợi ý và khi gõ dấu câu.

- Gõ 2 lần dấu cách sẽ tự động thêm dấu chấm câu ở đằng trước.